DPO409/2012
ID intern unic:  345931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 409
din  12.12.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnilor Eugen RUSU şi Iurie ŞUMCOV
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 862
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” domnilor:
    Eugen RUSU        -    adjunct al Procurorului General
    Iurie ŞUMCOV    -    judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 409-VII. Chişinău, 12 decembrie 2012.