DPO410/2012
ID intern unic:  345934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 410
din  13.12.2012
privind numirea domnului Iurie COTRUŢĂ
în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 863
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Iurie COTRUŢĂ se numeşte în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 410-VII. Chişinău, 13 decembrie 2012.