HGO931/2012
ID intern unic:  345959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 931
din  17.12.2012
cu privire la aprobarea componenţei nominale
a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a
domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Armenia
(or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012)
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 1004
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Armenia (or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012).
    2. Cheltuielile de deplasare (transport, diurnă, cazare) pentru membrii delegaţiei vor fi suportate de instituţiile delegatare.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                               Iurie Leancă

    Nr. 931. Chişinău, 17 decembrie 2012.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 931
din 17 decembrie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a
domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Armenia
(or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012)
    Filat Vladimir     -    Prim-ministru
    Leancă Iurie       -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                    şi integrării europene
    Ceban Maria      -    deputat în Parlament
    Cujbă Daniela     -    director al Direcţiei generale integrare europeană,
                                    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    Moşneaga Igor    -    consultant principal în Biroul comunicare şi relaţii
                                     cu presa, Cancelaria de Stat
    Popa Vasile         -    ofiţer de pază
    Popovici Tudor    -    ofiţer de pază