DGO106/2012
ID intern unic:  345965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 106
din  12.12.2012
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 1010
    În conformitate cu punctul 13 din Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”, se numeşte dl Victor LUTENCO în funcţia de şef al Biroului pentru relaţii cu diaspora.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Nr. 106-d. Chişinău, 12 decembrie 2012.