HGO972/2012
ID intern unic:  346058
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 972
din  21.12.2012
privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013
pentru implementarea Programului strategic de modernizare
tehnologică a guvernării (e-Transformare)
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1047
    În conformitate cu art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art.425), precum şi pentru realizarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2013 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală, în termenele stabilite, a acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni, precum şi în alte planuri de acţiuni conexe ce ţin de domeniul e-Transformare a guvernării.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, precum şi instituţiile publice, vor asigura, în mod gratuit, suportul şi schimbul reciproc de informaţii, în termen de 15 zile de la data solicitării, în vederea realizării eficiente şi durabile a acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni.
    4. Monitorizarea şi coordonarea realizării măsurilor incluse în Planul de acţiuni pe anul 2013 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) se pun în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Nr. 972. Chişinău, 21 decembrie 2012.

   
anexa