DPO417/2012
ID intern unic:  346084
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 417
din  21.12.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 872
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul evaluării şi acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, contribuţie la racordarea actelor normative la exigenţele internaţionale şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vitalie MINCIUNĂ           -    şef de direcţie
    domnului
    Teodor MUNTEAN          -    consultant principal;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion HOLBAN     -    consultant principal
    doamnei
    Liuba MOCANU               -    şef adjunct de direcţie
    domnului
    Leonid PASENCO            -    consultant;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Valerian DOROGAN         -    membru al Comisiei de atestare a cadrelor
                                                    ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 417-VII. Chişinău, 21 decembrie  2012.