DPO422/2012
ID intern unic:  346088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 422
din  21.12.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae STRATAN
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 875
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică şi ştiinţifică intensă, domnului Nicolae STRATAN, şef de direcţie la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 422-VII. Chişinău, 21 decembrie 2012.