DPO423/2012
ID intern unic:  346089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 423
din  21.12.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 876
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la  perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Victor COJOCARU         -    şef de catedră la Universitatea de Stat de
                                                  Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Valeriu NISTOR               -    medic la Spitalul Raional Ştefan- Vodă
    domnului 
    Andrei TESTEMIŢANU   -   director general al Centrului Republican de
                                                  Diagnosticare Medicală
    domnului
    Evgheni VASILIEV           -    director interimar al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale
                                                   şi de Recuperare a  Cancelariei de Stat;
    doamnei
    Eugenia VOVC                 -    medic la Spitalul Clinic Republican pentru Copii
                                                  „Emilian Coţaga”;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Maria ROBU       -    director adjunct al Centrului Naţional de 
                                                   Medicină Sportivă „Atletmed”
    domnului
    Anatolie SCORPAN          -    şef de secţie la Spitalul Clinic Central al Întreprinderii
                                                   de Stat „Calea Ferată din  Moldova”
    domnului Dumitru ŢÎCU     -    asistent medical de familie la Centrul de Sănătate
                                                   Măcăreşti-Costuleni, raionul Ungheni;
Medalia  „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Eugeniu BENDELIC          -    şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                                   şi Farmacie „Nicolae  Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 423-VII. Chişinău,  21 decembrie 2012.