DPO424/2012
ID intern unic:  346090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 424
din  21.12.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ismail SAFI
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 877
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-turce, domnului Ismail SAFI, membru al Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Populare a Turciei, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 424-VII. Chişinău, 21 decembrie 2012.