OMAIA176/2012
ID intern unic:  346099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 176
din  06.11.2012
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de
formulare de prescripţie medicală, pentru eliberarea produselor
medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la
utilizarea acestora
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1631     Data intrarii in vigoare : 28.03.2013
    În conformitate cu art. 5 alin (2) şi art. 25 din Legea cu privire la medicamente nr. 1409-XIII din 17.12.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52-53, art. 368), art. 29 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456-XII din 25.05.1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 28-29, art. 210), Legea nr. 221-XVI din 03.02.2007 privind activitatea sanitar-veterinară ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008, nr. 51-54, art. 153), Legea nr. 382-XIV din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 1999, nr. 73-77, art. 339), precum şi în conformitate cu pct. 15 şi 17 din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 38-41, art. 122),
ORDON:
    1. Se aproba Norma sanitară veterinara privind modelul de formulare de prescripţie medicală, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora,  conform anexei.
    2. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru siguranţa Produselor de Origine Animală, direcţiile raionale/municipale sanitare veterinare şi pentru siguranta produselor de origine animală asigură executarea prevederilor prezentului ordin.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Agenţia Sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală.

    MINISTERUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                               Vasile BUMACOV

    Nr. 176. Chişinău, 6 noiembrie 2012
.

Anexă

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind modelul de formulare de prescripţie medicală pentru
 eliberarea
produselor medicinale veterinare şi normele
 metodologice referitoare la
utilizarea acestora
    1. Modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală necesar pentru eliberarea produselor medicinale veterinare de către unităţile farmaceutice, este prevăzut în anexa nr. 1, la prezenta norma sanitară veterinara.
    2. Modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală cu timbru sec, necesar pentru eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, de către unităţile farmaceutice, este prevăzut în anexa nr. 2, la prezenta Normă sanitară veterinară.
    3. Agenţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranta Produselor de Origine Animală va organiza tipărirea, distribuirea, inserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a formularelor de prescripţie medicală cu timbru sec, pentru eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante de către unităţile farmaceutice veterinare.
    4. Normele metodologice referitoare la utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru eliberarea produselor medicinale veterinare, precum şi a formularului cu timbru sec, pentru eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante de către unităţile farmaceutice veterinare, sînt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    5. Lista substanţelor toxice, stupefiante, psihotrope şi precursori - Venena, partea A, şi substanţelor farmaceutice, altele decît substanţe toxice, stupefiante, psihotrope şi precursorii acestora — Separanda,  partea B, sînt prevăzute în anexa nr. 4.
     6. Aplicarea prevederilor prezentei norme este obligatorie.
    7. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta Normă sanitară veterinară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4