HGO985/2012
ID intern unic:  346105
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 985
din  24.12.2012
cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei
moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir FILAT,
Prim-ministru, în Statul Qatar (10-12 decembrie 2012)
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1063
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statul Qatar (10-12 decembrie 2012).
    2. Cheltuielile de transport pentru membrii delegaţiei marcaţi cu asterisc, precum şi de cazare şi diurnă pentru toţi membrii delegaţiei vor fi suportate de instituţiile delegatare.

    PRIM-MINISTRUU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Iurie Leancă

    Nr. 985. Chişinău, 24 decembrie 2012.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 985
din 24 decembrie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială
a dlui Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statul Qatar
(10-12 decembrie 2012)

    Filat  Vladimir          -    Prim-ministru
    Leancă Iurie             -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi
                                          integrării europene
    Sandu Maia              -    ministru al educaţiei
    Răducan Marcel        -    ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    Păduraru Ion             -    secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii
                                          Moldova
    Bolboceanu Igor        -    Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
                                           Moldova în Republica Turcia
    Ghilaş Anatol             -    director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    Juravschi Nicolae       -    preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic
    Beleavschi Ala            -    director al Direcţiei generale cooperare bilaterală,
                                           Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    Bobeică Corneliu *     -    şef al Direcţiei afaceri juridice, Direcţia generală drept
                                            internaţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
                                            Europene
    Ulianovschi Tudor *    -    consilier în Direcţia America, Asia şi Africa, Direcţia
                                            generală cooperare bilaterală, Ministerul Afacerilor
                                            Externe şi Integrării Europene
    Gurez Lilia                  -    şef al Biroului comunicare şi relaţii cu presa, Cancelaria
                                           de Stat
    Stucalici Eduard          -    сonsultant principal în Biroul comunicare şi relaţii cu presa,
                                            Cancelaria de Stat
    Popa Vasile                -    ofiţer de pază

    Notă: Pentru membrii delegaţiei marcaţi cu asterisc, perioada de deplasare va constitui 8-13 decembrie 2012.