HGC993/2012
ID intern unic:  346112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 993
din  26.12.2012
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1069
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 „Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 12-15, art. 49), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „ , Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se exclud;
    2) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Întreprinderile de generare a energiei electrice şi energiei termice vor restitui păcura împrumutată conform contractelor încheiate cu Agenţia Rezerve Materiale, potrivit următorului grafic:
    Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr. 2, municipiul Chişinău”:
    2200 tone        -    pînă la 31 decembrie 2013;
    2200 tone        -    pînă la 31 decembrie 2014;
    2002 tone        -    pînă la 31 decembrie 2015;

    Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi”:
    110 tone            -    pînă la 31 decembrie 2013;
    110 tone            -    pînă la 31 decembrie 2014;
    110 tone            -    pînă la 31 decembrie 2015;
    110 tone            -    pînă la 31 decembrie 2016;
    129, 364 tone    -    pînă la 31 decembrie 2017.”;

    3) se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2013, scutirea Agenţiei Rezerve Materiale de plata cheltuielilor pentru păstrarea păcurii din rezervele materiale de stat de către întreprinderile de generare a energiei electrice şi a energiei termice (Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău”, Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău” şi Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi”), conform prevederilor art.10 alin.(4) din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare”.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 993. Chişinău, 26 decembrie 2012.