HGO1017/2012
ID intern unic:  346253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1017
din  28.12.2012
pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria
privind asistenţa reciprocă în cazul catastrofelor naturale sau
catastrofelor tehnologice şi colaborarea la prevenirea lor,
întocmit la Viena la 8 octombrie 2012
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 25
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria privind asistenţa reciprocă în cazul catastrofelor naturale sau catastrofelor tehnologice şi colaborarea la prevenirea lor, întocmit  la Viena la 8 octombrie 2012.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Ministerului Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria aprobarea Acordului menţionat.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                               Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                      Dorin Recean

    Nr. 1017. Chişinău, 28 decembrie 2012.