HPO315/2012
ID intern unic:  346254
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 315
din  26.12.2012
privind eliberarea din funcţie prin transfer
a unor judecători ai Curţii Supreme de Justiţie
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 17     Data intrarii in vigoare : 26.12.2012
    În temeiul art. 116 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (6) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se eliberează prin transfer din funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie:
    Svetlana CAITAZ
    Nina CERNAT
    Iulia CIMPOI
    Eugenia FISTICAN
    Sergiu FURDUI
    Ion MURUIANU.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 315. Chişinău, 26 decembrie  2012.