DPO427/2012
ID intern unic:  346266
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 427
din  26.12.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valeriu DIDENCU
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 21
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale şi contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora, domnului Valeriu DIDENCU, secretar al Consiliului Municipal Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 427-VII. Chişinău, 26 decembrie 2012.