DPO428/2012
ID intern unic:  346268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 428
din  26.12.2012
privind conferirea de distincţii de stat
doamnei Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ şi domnilor
Igor COBILEANSCHI şi Grigore CUŞNIR
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 22
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei cinematografice, contribuţie  la promovarea valorilor spirituale naţionale şi înaltă măiestrie  profesională,  se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Ana-Maria
    PLĂMĂDEALĂ    -    critic de film;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Igor
    COBILEANSCHI    -    regizor;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Grigore CUŞNIR    -    producător de film.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 428-VII. Chişinău, 26 decembrie 2012.