DPO435/2012
ID intern unic:  346276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 435
din  27.12.2012
privind numirea domnului Roman MAZUREŢ
în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 26
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Roman MAZUREŢ se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 435-VII. Chişinău, 27 decembrie 2012.