DPO448/2012
ID intern unic:  346294
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 448
din  28.12.2012
privind numirea unor judecători la Curtea de Apel Chişinău
Publicat : 11.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 37     Data intrarii in vigoare : 28.12.2012
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău următorii:
    CAITAZ Svetlana        FISTICAN Eugenia
    CERNAT Nina            FURDUI Sergiu
    CIMPOI Iulia               MURUIANU Ion.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 448-VII. Chişinău, 28 decembrie 2012.