DPO449/2012
ID intern unic:  346295
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 449
din  28.12.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Eugeniu NAZARIA
Publicat : 11.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 38
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea durabilă a gospodăriei silvice, contribuţie la extinderea suprafeţelor ocupate de păduri şi activitate intensă de ocrotire a naturii, domnului Eugeniu NAZARIA, director al Întreprinderii Silvocinegetice de Stat Străşeni, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 449-VII. Chişinău, 28 decembrie  2012.