DPO457/2013
ID intern unic:  346351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 457
din  11.01.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Boris GHERASIM
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 58
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele centrale ale administraţiei publice, merite în eficientizarea exploatării mijloacelor de transport şi contribuţie la dezvoltarea reţelelor rutiere, domnului  Boris GHERASIM, viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 457-VII. Chişinău, 11 ianuarie 2013.