OIFPSM16/2013
ID intern unic:  346429
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 16
din  14.01.2013
cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de
prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi
în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal
Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 47     Data intrarii in vigoare : 22.01.2013
    Abrogat din 01.01.19 prin OSFS427 din 21.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1347

    MODIFICAT
   
OSFS19 din 18.01.18, MO27-32/26.01.18 art.120
   
OIFPS411 din 22.03.17, MO92-102/31.03.17 art.678; în vigoare 01.04.17
    OIFPS305 din 21.04.15, MO115-123/15.05.15 art.802; în vigoare 15.05.15
    OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14

    Titlul modificat prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14


    Întru executarea prevederilor art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, 
ORDON :
    1. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” va furniza Serviciului Fiscal de Stat informaţia stabilită de art. 92 alin. (9) şi art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal în conformitate cu contractul de prestare a serviciilor informaţionale încheiat cu Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.1 modificat prin OIFPS411 din 22.03.17, MO92-102/31.03.17 art.678; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.1 în redacția OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]
    [Pct.2 abrogat prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]
    3. Se aprobă informaţia ce urmează a fi prezentată în mod obligatoriu Serviciului Fiscal de Stat după cum urmează:
    a) de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal:
    1) Instituţiile financiare (Anexa nr. 1);
    2) Companiile turistice (Anexa nr. 2);
    3) Companiile de asigurare (Anexa nr. 3);
    4) Banca Naţională a Moldovei (Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 5A);
    5) Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială (Anexa nr.6);
    6) Executorii judecătoreşti (Anexa nr. 9);
    b) de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 din Codul fiscal;
    1) Oficiile cadastrale (Anexa nr. 7);
    3) Notarii (Anexa nr.6);
    c)  de către subiecţii nominalizaţi în art. 92  şi  22611 din Codul fiscal;
    1) Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare (Anexa nr. 4).
    [Pct.3 modificat prin OIFPS411 din 22.03.17, MO92-102/31.03.17 art.678; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.3 în redacția OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]
    4. Persoanele indicate la pct. 3 al prezentului Ordin vor transmite informația în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, care se va confirma cu semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova.
    [Pct.4 în redacția OSFS19 din 18.01.18, MO27-32/26.01.18 art.120]
    5. Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi în pct. 3 a prezentului ordin va fi prezentată anual, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal.
    Pentru subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal, prima perioadă de raportare va fi începînd cu perioada fiscală 2012, cu excepţia executorilor judecătoreşti, prima perioadă de raportare a cărora va fi pentru anul 2014.
    Pentru subiecţii nominalizaţi în art. 92 din Codul fiscal, prima perioadă de raportare va fi pentru anul fiscal 2014.
    [Pct.5 în redacția OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]]
    6. Direcţia impozitarea persoanelor fizice a Direcţiei generale conformare fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va elabora şi expedia tuturor subiecţilor nominalizaţi în alin. (2) al art. 22611 din Codul fiscal, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, scrisori explicative privind derularea procesului de prezentare a informaţiei.
    61.  În cazul modificării structurii şi termenilor de prezentare a informaţiei solicitate, Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoştinţă subiecţilor în termen de 60 de zile pînă la finele anului fiscal de gestiune.
    [Pct.61 modificat prin OIFPS411 din 22.03.17, MO92-102/31.03.17 art.678; în vigoare 01.04.17
    [Pct.61 introdus prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]
    7. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale.
    8. Direcţia juridică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                      Nicolae VICOL

    Nr. 16. Chişinău, 14 ianuarie 2013.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.5a
    [Anexa nr.5a modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    [Anexa nr.8 abrogată prin OIFPS411 din 22.03.17, MO92-102/31.03.17 art.678; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.8 introdusă prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 în redacția OIFPS305 din 21.04.15, MO115-123/15.05.15 art.802; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.9 introdusă prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin OIFPS411 din 22.03.17, MO92-102/31.03.17 art.678; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.10 introdusă prin OIFPS1472 din 16.10.14, MO358-363/04.12.14 art.1772; în vigoare 04.12.14]