DPO462/2012
ID intern unic:  346478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 462
din  15.01.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 25.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 71
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie substanţială la promovarea valorilor culturale şi  înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Liubovi ROŞCINA          - şef de trupă la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                               „A.P.Cehov”;
Titlul onorific „Artist al Poporului
    domnului
    Vsevolod GAVRILOV    - maestru principal al scenei la Teatrul Dramatic
                                               Rus de Stat „A.P.Cehov”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Ludmila FURDUI             - pictor-scenograf la Teatrul Naţional de Operă
                                              şi Balet „Maria Bieşu”
    domnului
    Vasile MICUŞA               - solist de operă la Teatrul Naţional de Operă şi
                                               Balet „Maria Bieşu”
    doamnei
    Gutiera PRODAN            - jurnalist la Compania „Teleradio-Moldova”
    doamnei
    Tamara SAVELIEVA      - lector superior la Academia de Muzică, Teatru
                                               şi Arte Plastice
    domnului
    Arcadie STRUNGARU    - actor la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
    domnului
    Adrian SURUCEANU     - pictor principal la Teatrul Republican „Luceafărul”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Valentin TUHARI             - director al Şcolii de Muzică pentru Copii
                                               „Maria Bieşu”, municipiul Chişinău;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Veaceslav SAMBRIŞ       - actor la Teatrul „Eugene Ionesco”
    domnului
    Valentin ZORILĂ             - actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    domnului
    Veaceslav VLAD              - actor, prezentator TV.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 462-VII. Chişinău, 15 ianuarie  2013.