DPO467/2013
ID intern unic:  346479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 467
din  17.01.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
de la Academia de Studii Economice a Moldovei
Publicat : 25.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 72
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Victor CAUN  -   profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Lionida AMBROSI        -   şef de serviciu
    doamnei
    Eugenia BERGHE          -    şef de serviciu
    doamnei
    Ala COTELNIC            -   prorector
    doamnei
    Silvia GHINCULOVA   -   director al bibliotecii ştiinţifice;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion BOLUN    -   decan
    doamnei
    Raisa BORCOMAN      -   şef de  catedră
    doamnei
    Ludmila COBZARI        -  decan
    domnului
    Constantin MATEI         -   şef de  catedră
    domnului
    Oleg STRATULAT        -   şef de  catedră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 467-VII. Chişinău, 17 ianuarie 2013.