HPO232/2012
ID intern unic:  346536
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 232
din  25.10.2012
pentru aprobarea Strategiei de consolidare instituţională a
Centrului Naţional Anticorupţie
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 85
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Strategia de consolidare instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
    Art. 2. – Centrul Naţional Anticorupţie va asigura implementarea Strategiei de consolidare instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 232. Chişinău, 25 octombrie 2012.


    strategia