DPO476/2013
ID intern unic:  346547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 476
din  22.01.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 89
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de protecţie şi pază şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    CAPSAMUN Nicolai      -    locotenent-colonel
    DERMENJI Veaceslav     -    general-maior;
Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    CRASNOV Andrei          -    maior
    GORI Ion                         -    plutonier adjutant
    PETRAŞIŞIN Vitalie        -    locotenent-colonel
    POPA Vasile                    -    locotenent-colonel
    SPÎNU Alexei                  -    maior.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 476-VII. Chişinău, 22 ianuarie 2013.