DPO481/2013
ID intern unic:  346552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 481
din  25.01.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor funcţionari publici
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 92
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BURCĂ Boris        - preşedinte al raionului Teleneşti
    GROSU Victor       - primar al comunei Dobruşa, raionul Şoldăneşti
    JIMBEI Maria        - vicepreşedinte al raionului Dubăsari;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    GRECU Gheorghe  - primar al comunei Onişcani, raionul Călăraşi
    PACIU Elena          - secretar al Consiliului Local Brăviceni, raionul Orhei
    SÎTNIC Valentin     - primar al comunei Stăuceni,municipiul Chişinău
    VLAS Ştefan          - primar al comunei Sărata Galbenă, raionul Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 481-VII. Chişinău, 25 ianuarie 2013.