DPO482/2013
ID intern unic:  346553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 482
din  25.01.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae GRIBINCEA
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 93
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la eficientizarea exploatării mijloacelor de transport şi activitate organizaţională şi managerială intensă, domnului Nicolae GRIBINCEA, director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Deltrans GRUP” din municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 482-VII. Chişinău, 25 ianuarie 2013.