HGM88/2013
ID intern unic:  346607
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 88
din  01.02.2013
cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2013
a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă
de organismele internaţionale şi regionale
Publicat : 04.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 26     art Nr : 127
    MODIFICAT
   
HG1058 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1163

    În scopul îndeplinirii angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, precum şi pentru consolidarea cooperării cu structurile internaţionale şi regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, lista organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pe anul 2013.
    2. Ministerul Finanţelor va asigura transferul mijloacelor financiare prevăzute în Lista menţionată din bugetul de stat pentru anul 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 88. Chişinău, 1 februarie 2013.


    anexa 

    [Anexa în redacţia HG1058 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1163]