HGO108/2013
ID intern unic:  346701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 108
din  07.02.2013
pentru aprobarea Protocolului cu privire la desfiinţarea
Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze,
întocmit în oraşul Ialta la 28 septembrie 2012
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 154
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Protocolul cu privire la desfiinţarea Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze, întocmit în oraşul Ialta la 28 septembrie 2012.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente aprobarea Protocolului nominalizat.
    3. Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                           Iurie Leancă
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr

    Nr. 108. Chişinău, 7 februarie 2013.