HGO113/2013
ID intern unic:  346722
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 113
din  07.02.2013
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în
domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 158
    În temeiul art. 9, 17, 18, 19 ale Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 545) şi al art. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 „Cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 914), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 (se anexează).
    2. Consiliile raionale şi cele municipale, Adunarea Populară a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi în temeiul prevederilor sus-numitului Plan, pînă la finele anului 2013, vor asigura elaborarea, coordonarea şi aprobarea programelor şi planurilor de acţiuni proprii în domeniul eficienţei energetice.
    3. Monitorizarea implementării Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 se pune în sarcina Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                   Marcel Răducan
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                Anatolie Şalaru
    Ministrul mediului                                                               Gheorghe Şalaru

    Nr. 113. Chişinău, 7 februarie 2013.

   
plan