DPO500/2013
ID intern unic:  346748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 500
din  13.02.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Simion UNTILA
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 126
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul alimentaţiei publice, contribuţie la sporirea calităţii serviciilor prestate şi merite în consolidarea bazei tehnico-materiale a întreprinderii, domnului Simion UNTILA, director al Întreprinderii de Stat de Alimentaţie Publică „Bucuria-El” din municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 500-VII. Chişinău, 13 februarie 2013.