DPO501/2013
ID intern unic:  346749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 501
din  13.02.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Constantin SIRIŢANU
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 127
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, merite în dezvoltarea complexului hotelier şi activitate managerială intensă, domnului Constantin SIRIŢANU, director al Hotelului „Dacia” SRL din municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 501-VII. Chişinău, 13 februarie 2013.