DPO503/2013
ID intern unic:  346751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 503
din  13.02.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail PETRACHE
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 129
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, merite în perfecţionarea legislaţiei şi contribuţie la promovarea politicii statului în domeniul dreptului, domnului Mihail PETRACHE, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, i  se  conferă  Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 503-VII. Chişinău, 13 februarie 2013.