DPO509/2013
ID intern unic:  346758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 509
din  18.02.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Chiril PULBERE
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 135
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul bancar şi înalt profesionalism, domnului Chiril PULBERE, şef al Departamentului juridic al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 509-VII. Chişinău, 18 februarie 2013.