HPO16/2013
ID intern unic:  346871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  22.02.2013
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea
modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la
„Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar
al Republicii Moldova
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 138     Data intrarii in vigoare : 22.02.2013
    În temeiul art. 34 din Regulamentul Parlamentului,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova în următoarea componenţă:
Preşedinte
    REIDMAN Oleg                – Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                 din Republica Moldova
Vicepreşedinte
    BONDARI Veaceslav       – Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                 din Republica Moldova
Secretar
    GUMA Valeriu                   – Fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat
                                                  din Moldova
Membri
    BANNICOV Alexandr      – Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                 din Republica Moldova
    GARIZAN Oleg                 – Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                  din Republica Moldova
    LUCINSCHI Chiril             – Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat
                                                 din Moldova
    MOCANU Gheorghe         – Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat
                                                 din Moldova
    PALIHOVICI Liliana          – Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat
                                                  din Moldova
    COJOCARU Vadim          – Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal.
    Art. 2. – Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de o lună, un raport cu privire la elucidarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la Banca de Economii referitor la preluarea în locaţiune a bunurilor şi la acordarea creditelor.
    Art. 3. – Comisia de anchetă, în termen de pînă la 60 de zile de la data prezentării raportului menţionat la art. 2, va prezenta Parlamentului un raport privind situaţia din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 16. Chişinău, 22 februarie 2013.