DPO512/2013
ID intern unic:  346873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 512
din  22.02.2013
privind numirea doamnei Angela BOSTAN
în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 140
    În temeiul art.116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.16 alin.(3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Angela BOSTAN se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 512-VII. Chişinău, 22 februarie  2013.