DPO515/2013
ID intern unic:  346876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 515
din  22.02.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vasile CERBUŞCA
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 143
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Vasile CERBUŞCA, preşedinte al Uniunii Federaţiilor de Gimnastică din Republica Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 515-VII. Chişinău, 22 februarie  2013.