HGM151/2013
ID intern unic:  346878
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 151
din  26.02.2013
cu privire la împrospătarea grîului alimentar
din rezervele materiale de stat
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 183
    MODIFICAT
   
HG397 din 12.06.13, MO125-129/14.06.13 art.448

    În temeiul art. 8 din Legea nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se autorizează Agenţia Rezerve Materiale să elibereze, din rezervele materiale de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, 31,94 mii tone de grîu alimentar agenţilor economici, în baza unei garanţii după forma şi în modul stabilite de Codul civil al Republicii Moldova (garanţie bancară, gaj sau fidejusiune).
    [Pct.1 modificat prin HG397 din 12.06.13, MO125-129/14.06.13 art.448]
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Rezerve Materiale vor identifica beneficiarii grîului alimentar.
    3. Beneficiarii vor restitui grîul alimentar, eliberat din rezervele materiale de stat în baza unei garanţii, pînă la 1 septembrie 2013, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 10 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.177), cu modificările ulterioare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 151. Chişinău, 26 februarie 2013.