HPC327/2012
ID intern unic:  346972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 327
din  27.12.2012
privind modificarea Planului naţional de acţiuni
în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 161
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Partea a II-a a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118–121, art. 331), va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărîre.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian  LUPU

    Nr. 327. Chişinău, 27 decembrie 2012.

    anexa