DPO520/2013
ID intern unic:  346976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 520
din  27.02.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Vasilisa BALAN
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 165
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă recunoştinţă pentru educarea a douăsprezece copii şi crearea unei familii trainice de o înaltă ţinută morală, doamnei Vasilisa BALAN din oraşul Căuşeni, i se conferă „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 520-VII. Chişinău, 27 februarie 2013.