OMMPSF18/2013
ID intern unic:  346989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 18
din  01.02.2013
cu privire la aprobarea standardelor ocupaţionale
Cofetar; Lăcătuş instalator tehnică sanitară;
Zugrav şi Viticultor
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 256
    În temeiul prevederilor punctului nr. 14 al Metodologiei cu privire la elaborarea şi reexaminarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 16.12.2011  „Cu  privire  la  modul  de elaborare a  standardelor ocupaţionale  pentru  profesiile  muncitoreşti”  şi  a Hotărîrii  nr. 3  din 3 decembrie 2012 a Consiliului  Naţional  pentru  standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.717 din 16 iunie 2008,
    1. Se aprobă standardele ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti:
    Cofetar, conform anexei nr. 1;
    Lăcătuş instalator tehnică sanitară – conform anexei nr.2;
    Zugrav – conform anexei nr.3;
    Viticultor, conform anexei nr.4.
    2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va prezenta standardele ocupaţionale spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare.
    3. Ministerul Educaţiei va utiliza standardele ocupaţionale, aprobate conform punctului 1 al prezentului ordin, drept bază pentru:
    - reformarea sistemului de învăţămînt secundar profesional din Republica Moldova şi dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor;
    - elaborarea standardelor educaţionale corespunzătoare pentru pregătirea profesională a muncitorilor, conform cerinţelor pieţei muncii autohtone.
    4. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei vor plasa standardele ocupaţionale aprobate pe paginile lor web şi vor informa opinia publică despre aprobarea acestora.

    MINISTERUL MUNCII,
    PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI                       Valentina BULIGA

    Nr. 18. Chişinău, 1 februarie 2013.

    MINISTERUL EDUCAŢIEII                                        Maia SANDU

    Nr. 64. Chişinău, 11 februarie 2013.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4