HCEC1684/2013
ID intern unic:  347029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 1684
din  15.01.2013
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 316     Data intrarii in vigoare : 15.01.2013
    Consiliul sătesc Avdarma, prin decizia nr. 15/14-6 din 3 decembrie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Dinjos Alexandr, ales pe lista Partidului Politic „Casa Noastră - Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
    În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Avdarma îi revine candidatului supleant Petcov Semion de pe lista Partidului Politic „Casa Noastră - Moldova”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 7 iunie 2011.
    În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma.
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Petcov Semion de pe lista Partidului Politic „Casa Noastră - Moldova”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                   Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                         Andrei Volentir

    Nr. 1684. Chişinău, 15 ianuarie 2013.