NSM60/1987
ID intern unic:  347061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL MINIŞTRILOR AL RSS MOLDOVENEŞTI
NOTĂ Nr. 60
din  10.05.1987
cu privire la modificările din împărţirea administrativ
teritorială a RSS Moldoveneşti
Publicat : 10.05.1987 în Veştile Nr. 4     art Nr : 60
    Prin ucazuri ale Prezidiumului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 25 martie 1987 au fost formate următoarele Soviete săteşti:
    În raionul Dubăsari - Sovietul sătesc Derjinscoe cu centrul în satul Derjinscoe, în componenţa lui a fost inclus satul Derjinscoe al Sovietului sătesc Lunga, desfiinţat, din acelaşi raion;
    în raionul Cahul - Sovietul sătesc Taraclia-de-Salcie cu centrul în satul Taraclia-de-Salcie, în componenţa lui a fost inclus satul Taraclia-de-Salcie al Sovietului sătesc Burlacu din acelaşi raion;
    în raionul Leova - Sovietul sătesc Tomaiul-nou cu centrul în satul Tomaiul-nou, în componenţa lui a fost incluse satele Tomaiul-nou şi Sărăţica veche ale Sovietului sătesc Cneazevca din acelaşi raion;
    în raionul Anenii-Noi - Sovietul sătesc Merenii-Noi cu centrul în satul Merenii-Noi, în componenţa lui a fost inclus satul Merenii-Noi al Sovietului sătesc Chetrosu din acelaşi raion;
    în raionul Rîşcani - Sovietul sătesc Alexandreşti cu centrul în satul Alexandreşti, în componenţa lui a fost incluse satele Alexandreşti, Ivăneşti, Cucuieţii Noi şi Cucuieţii Vechi ale Sovietului sătesc Sturzeni din acelaşi raion;
    în raionul Taraclia - Sovietul sătesc Salcia cu centrul în satul Salcia, în componenţa lui a fost incluse satele Orehovca şi Salcia ale Sovietului sătesc Musait din acelaşi raion;
    Au fost trecute:
    satul Durleşti al Sovietului sătesc Durleşti din raionul Cutuzov la categoria aşezărilor de tip orăşenesc. Sovietul Sătesc Durleşti de deputaţi ai norodului a fost transformat în Sovietul de orăşel Durleşti de deputaţi ai norodului;
    centrul populat de pe lîngă staţia de cale ferată Mereni al Sovietului sătesc Chetrosu din raionul Anenii-Noi la categoria satelor i sa dat denumirea de Merenii Noi;
    oraşul Dubăsari din raionul Dubăsari la categoria oraşelor de subordonare republicană, în componenţa lui a fost inclus satul Lunga al Sovietului Sătesc Lunga al aceluiaşi raion;
    Sovietului raional Dubăsari de deputaţi ai norodului i sa permis ca pînă la efectuarea alegerilor ordinare să-şi desfăşoare activitatea cu un număr mai mic de deputaţi, decît este prevăzut de legislaţie.
    Sovietul sătesc Lunga din raionul Dubăsari a fost desfiinţat.
    Au fost transmise:
    aşezarea de tip orăşenesc Codru din raionul Cutuzov în subordonarea administrativă a Sovietului orăşenesc Chişinău de deputaţi ai norodului;
    Sovietele săteşti Varniţa şi Potiagailovca din raionul Anenii-Noi în subordonarea administrativă a Sovietului orăşenesc Bender de deputaţi ai norodului;
    satul Cîrneşti al Sovietului sătesc Boldureşti din raionul Nisporeni în componenţa Sovietului sătesc Brătuleni din acelaşi raion.
    Satele Mihailovca şi Jurca ale Sovietului Sătesc Mihailovca din raionul Rîbniţa au fost unite într-un singur sat sub denumirea Mihailovca.
    Sa stabilit că deputaţii aleşi în ocrugurile electorale ale satului Cîrneşti al Sovietului sătesc Boldureşti de deputaţi ai norodului sînt deputaţi ai Sovietului Sătesc Brătuleni de deputaţi ai norodului din raionul Nisporeni.