OMAIA48/2013
ID intern unic:  347077
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 48
din  05.03.2013
cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la
Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 324     Data intrarii in vigoare : 11.05.2013
    Întru transformarea cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 88-91, art. 309), în specificaţii tehnice faţă de instrumentele specifice de prelevare a probelor de fertilizanţi, în conformitate cu art.14 alin. (3), lit. i) din Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista standardelor conexe care transformă cerinţele esenţiale stabilite în anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26 aprilie 2012, în specificaţii tehnice faţă de instrumentele specifice de prelevare a probelor de fertilizanţi (se anexează).
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 11 mai 2013.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                        Vasile BUMACOV

    Nr. 48. Chişinău, 5 martie 2013.

    anexa