DPO533/2013
ID intern unic:  347105
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 533
din  07.03.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 184
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă  gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Portugheză şi Republica Moldova şi pentru sprijinul constant acordat comunităţii moldoveneşti întru integrarea în mediul socio-cultural portughez, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Carlos CARREIRAS        - preşedinte al Camerei Municipale Cascais
    domnului
    Alexandre FARIA            - consilier în Camera Municipală Cascais;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Rosário FARMHOUSE    - Înalt Comisar pentru Imigrare şi Dialog
                                               Intercultural

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 533-VII. Chişinău, 7 martie 2013.