DPO534/2013
ID intern unic:  347106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 534
din  08.03.2013
privind demisia Guvernului
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 185     Data intrarii in vigoare : 08.03.2013
    În temeiul art. 103 alin. (2) şi al art. 106 din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 118 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Se acceptă demisia Guvernului.
    Art.2. - Guvernul, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern, va îndeplini numai funcţiile de administrare a treburilor publice.
    Art.3. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 534-VII. Chişinău, 8 martie 2013.