DPO535/2013
ID intern unic:  347107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 535
din  08.03.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 186
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul judecătoresc, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi înalt profesionalism, se conferă Ordinul „Gloria  Muncii” doamnelor:
    Lidia BULGAC              -    judecător la Curtea de Apel Chişinău
    Ludmila CERNEI           -    judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău
    Tatiana RĂDUCANU    -    judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 535-VII. Chişinău, 8 martie 2013.