DPO539/2013
ID intern unic:  347108
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 539
din  13.03.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Tudor RUSU
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 187
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la promovarea valorilor moral-spirituale şi activitate publicistică intensă, domnului Tudor RUSU, redactor-şef al săptămînalului „Făclia”, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 539-VII. Chişinău, 13 martie 2013.