DPO541/2013
ID intern unic:  347162
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 541
din  18.03.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Tudor ŞTIRBU
Publicat : 22.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 192
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi merite în promovarea politicii statului în domeniul dreptului, domnului Tudor ŞTIRBU, şef al Direcţiei juridice a Cancelariei de Stat, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 541-VII. Chişinău, 18 martie 2013.