OMS244/2013
ID intern unic:  347163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 244
din  13.03.2013
cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic
Publicat : 22.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 334
    În scopul executării prevederilor art. 5 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, cu completările şi modificările ulterioare, art. 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, cu completările şi modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 21 iulie 1999 „Cu privire la trecerea instituţiilor stomatologice la autogestiune”, cu modificările ulterioare, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Se propune ca, începînd cu data de 1 aprilie 2013, serviciul stomatologic din cadrul asistenţei medicale specializate de ambulatoriu a instituţiilor medico-sanitare publice spitale municipale şi raionale vor presta servicii medicale în condiţii de autogestiune.
    2. Directorul Direcţiei Sănătate a Consiliului Municipal Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Gagauzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi, Directorii instituţiilor medico-sanitare publice spitale raionale şi municipale vor înainta Consiliilor municipale/raionale, în termen de 10 zile, demersuri privind reorganizarea spitalelor prin separare a serviciului stomatologic şi fondarea întreprinderilor municipale Centrul Stomatologic Municipal/Raional, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    3. A adresa Consiliilor municipale/raionale cu propunerea de a examina la una din şedinţele lor, în regim de urgenţă, problema reorganizării instituţiilor medico-sanitare publice spitale municipale/raionale, prin separarea şi fondarea întreprinderilor municipale Centrul Stomatologic Municipal/Raional.
    4. Se stabileşte că întreprinderile municipale Centrul Stomatologic Raional/Municipal nou-create vor asigura asistenţă medicală stomatologică curativ-profilactică contingentelor asigurate de stat şi urgenţelor medicale în baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    5. Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgentă (dna Rodica Scutelnic), Direcţia  juridică (Dl Ion Ciochină) vor acorda suportul consultativ-metodologic în vederea executării prevederilor prezentului ordin.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Sănătăţii.
    7. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum personal.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                        Andrei USATÎI

    Nr. 244. Chişinău, 13 martie 2013.